MASKINENTREPRENØR I SOGN

Veum Maskin AS er lokalisert i Gaupne i Luster Kommune og har over 35-års erfaring frå bransjen.
Me har gravemaskiner i alle størrelser ifrå 2,5 til 22tonn. Tek på oss både små og store oppdrag.

Utfører:

Masseforflytting/transport
Sprengingsarbeid
Opparbeiding tomt
Veg
Va-anlegg
Småkraftutbygging
Natursteinsmuring
Plastring
Riving

Me har delbare gravemaskiner og beltedumper som kan fraktes med helikopter til veglause plassar.