Lustrabadet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luster Bad, Gaupne.

Underentreprenør

Oppstart: juni 2010

Alt grunnarbeid for nytt badeland prosjekt. Lustrabadet med bruttoareal 2.750 m2. Byggherre Luster Kommune. Ansvarsrett for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Riving avdriftsbyggning og bolighus på tomten. Utgraving av byggegrop. Bortkjøring og tilkjøring av masser. Fylling og komprimering, klart for støping av fundamenter og betongplate på grunn. Grøfter for VA og elektro. Opparbeiding av veier og parkeringsareal, klart til asfaltering. Opparbeiding av uteareal med grøntanlegg.

Sogn Entreprenør(hovedentreprenør).