Kjerringnes Kraft

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjerringnes Kraft, Veitastrond i Luster kommune. UE for Sogn Entreprenør

Oppstart: August 2017

Bygging av Kjerringnes kraftverk uten vegforbindelse. Alt utsyr må fraktas over veitastrondvatnet med lekter. På inntaket må alt transporteres med helikopter.Grunnarbeid med Kraftstasjon, bygging av kaiar og vegar. Rørgate og inntaksdam.