Jorda Kraftverk

Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2
 
 
 
 
 
 

Jorda Kraftverk, Kvam i Gudbrandsdalen.

Oppstart: Desember 2010

Bygging av Jorda kraftverk. Kraftstasjon, rørgate og inntaksdam. Ansvarsrett for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Grunnarbeid, betong og murarbeid for kraftstasjonsbygget. Graving av grøft, fundamentering, legging og klamring av 700/900mm duktile støpejernsrør. Totalt 2300 m rørgate med 324 m i fallhøyde. +kabelgrøfter. Bergsprengning og grunnarbeid for inntaksdam. Kvalitetsikring ved bruk av tegninger og sjekklister frå styringsystem.