Skjolden cruisekai

Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjolden cruisekai AS

Oppstart November 2009.

Bygging av ny cruisekai i skjolden. Overtaking av ansvarsrett, fullføring av prosjektet. Ansvarsrett for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Oppfylling til ferdig veg. Plastring langs fyllinga. Muring ved hyttene og cruisekaien. Muring for vei ved kryss mot fylkesvegen. Oppbygging av VA-anlegg. Oppbygging av EL-anlegg. Oppbygging av veianlegg. Opparbeiding av parkanlegg, naustområde, badeplass m.m. Oppbygging av rasvoll.